Keelekidasus

Keelekidasus hoiab keelt tugevamini suupõhjas kinni ning takistab keele õige puhkeasendi kujunemist ning keele korrektset funktsioneerimist. Kuna keel ei saa vabalt suus ringi liikuda, ei saa ta puhastada ka hambaid toiduosakestest, mis võib põhjustada hammaste kiirema lagunemise. Samuti takistab keelekidasus eakohase artikulatsiooni arengut, õiget keele liikumist neelamisel ja kurnab ülemäära lõualiigeseid. Keelekidasusest tingitud keele vale asend soodustab omakorda jälle hambumushäirete kujunemist, suuhingamise ja uneapnoe teket.

Kindlasti tasub meeles pidada, et keelekidasust ei ole alati võimalik tuvastada pelgalt pealevaatamisega – paljudel juhtudel on tegemist nn. tagumise keelekidasusega, mis pole välimuse või kinnituskoha järgi üldse kergesti diagnoositav. Samuti ei ole kõne ja häälikute normikohane areng kindel viide keelekidasuse puudumisele – paljud keelekidasusega lapsed omandavad ka raskemad häälikud (tüüpiliselt “R”,“S”) ilma probleemideta.

Keelekidasusele võivad viidata alljärgnevad probleemid: imemisraskused beebieas (valulikkus rinnaga toitmisel, rinnapiima kadumine või vähesus, lapse rahutus toitmise ajal või pikk, pidevate uinumistega kulgev toitmisprotseduur), kõne- ja häälikute arenguprobleemid, suuhingamine, halb kehahoid, kõrge ja kitsas suulagi, ruumipuudus hambakaartes ning lõualiigeste valulikkus, naksumine või ragin (viimane ilmneb valdavalt täiskasvanueas).

Müofunktsionaalne terapeut on pädev spetsialist diagnoosimaks keelekidasust ja hindamaks keele funktsionaalsust. Müofunktsionaalne teraapia aitab keelekida vabastamise järgselt saavutada keele normaalse liikuvusulatuse, jõu, puhkeasendi ja neelamismustri (Hazelbaker, 2010; Huang jt, 2015; Maspero jt, 2014; Šidlauskienė, 2015).

Toetav kirjandus:

  1. Hazelbaker AK. Tongue-Tie: Morphogenesis, Impact, Assessment and Treatment. Aidan and Eva Press, USA. 2010.
  2. Huang Y, Quo S, Berkowski JA, Guilleminault C. Short Lingual Frenulum and Obstructive Sleep Apnea in Children. Int J Pediatr Res. 2015; 1:1
  3. Maspero C, Prevedello C, Giannini L, Galbiati G, Farronato G. Atypical swallowing: a review. Minerva Stomatol. 2014; 63(6):217-27.
  4. Šidlauskiené M, Smailiené D, Lopatiené K, Ćekanauskas E, Pribuišiené R, Šidlauskas M. Relationships between Malocclusion, Body Posture, and Nasopharyngeal Pathology in Pre-Orthodontic Children. Med Sci Monit. 2015; 21:1765-73.