Teenuse osutamise tingimused

  1. Müokliiniku teenuste eest tasumine toimub KOHAPEAL kas sularahas või mobiilimaksenaArve väljastamisel makse meeldetuletuseks (kui teenustasu on jäänud maksmata rohkem kui 24 tunniks peale visiidi toimumist) lisandub teenuse hinnale 3€.
  2. Visiidiaja tühistamisel vähem kui 24h etteteatamisega või visiidile mitteilmumisel rakendub visiidiaja tühistamise tasu 25€.
  3. Müokliinik jätab endale õiguse muuta broneeritud visiidiaega 15min varasemaks või hilisemaks, mille kohta saab klient vastava teavituse oma e-postile